widget error. see log.

Klausimai ir atsakymai

Apie prekių ženklus

Kas yra prekių ženklas?

Prekių arba paslaugų ženklas - tai žymuo, kuris atitinkamu būdu įregistruotas ir leidžia atskirti vieno juridinio asmens arba individualaus verslininko prekes ir paslaugas nuo kitų asmenų prekių ir paslaugų. Prekių ženklas gali susidėti iš žodžių, atvaizdų arba jų derinio.

Kas yra prekių ir paslaugų klasės?

Prekių ženklą galima registruoti 45 klasėse: 34 prekių ir 11 paslaugų klasėse. Kiekvienoje klasėje yra sutelkta prekių ir paslaugų grupė, kuri liečia nustatytą veiklos sferą. Prekių ir paslaugų klasifikavimas pagal klases nėra paprastas uždavinys. Pavyzdžiui, fotografavimas yra minėtose penkiose skirtingose klasėse, o paslauga “fotografavimas” tiktai vienoje - 41-je klasėje. Dėl klasifikavimo sudėtingumo, pateikiant prekių ženklo paraišką, visuomet verta pasinaudoti profesionalaus patentinio patikėtinio paslaugomis.

Kas gresia neregistruotam prekių ženklui?

Jeigu nesat užregistravę savo prekių ženklo, tuomet konkurentai gali:


- Jūsų ženklą užregistruoti patys ir uždrausti jums jį naudoti;

- išleisti prekes į rinką ir teikti paslaugas, naudodami Jūsų prekių ženklą arba labai panašų į jį, gauti pelno Jūsų prekių ženklo dėka, arba, kas dar blogiau, sugadinti

Jūsų prekių ženklo reputaciją, išleisdami į rinką nekokybiškas prekes.

Todėl neįregistruotas prekių ženklas yra visiškai neapsaugotas nuo to, kad kitos kompanijos jį gali naudoti.

Kodėl būtina registruoti prekių ženklą?

Kai tik sugalvoja savo verslo, prekės arba paslaugos naują pavadinimą (žymenį), daugelis kompanijų iškart pradeda jį naudoti. Tai neteisinga!


Būtina vykdyti du dalykus: patikrinti, ar tokio žymens jau nenaudoja kokia kita kompanija tokioms pačioms prekėms arba paslaugoms, ir po to registruoti šį žymenį kaip prekių ženklą atitinkamoje Patentų įstaigoje.


Kitaip gali būti tokia situacija, kad kompanija sunaudos lėšas ir laiką savo ženklo populiarinimui, o galiausiai pasirodys, kad teisėtas prekių ženklo teisių savininkas uždraus jai naudoti šį ženklą ir pareikalaus kompensacijos už neteisėtą prekių ženklo naudojimą.


Galima tokia situacija, kad kompanija gali tapti nesąžiningos konkurencijos auka, jeigu kitas fizinis arba juridinis asmuo užregistruos šios kompanijos naudojamą žymenį kaip prekių ženklą savo vardu. 
Po to šis asmuo gali siūlyti išpirkti šį prekių ženklą už didelius pinigus arba taip pat uždrausti jį naudoti. Be to, ženklo savininkas turi teisę patraukti tikrąjį, bet neįregistruotą, savininką civilinėn - teisinėn, administracinėn arba baudžiamojon atsakomybėn.


Įregistruotas prekių ženklas taip pat padidina kompanijos vertę ir palengvina raštvedybą verslo pardavimo, padalijimo arba sujungimo atveju.
Svarbiausia, kad bet kuriuo atveju materialinės išlaidos, susijusios su nuosavybės teisių atnaujinimu arba situacijos ištaisymu, bus žymiai didesnės, nei būtų savalaikė prekių ženklo registracija atitinkamoje Patentų įstaigoje.

Ką galima registruoti kaip prekių ženklą?

Kaip prekių ženklą galima registruoti žodinį, grafinį, erdvinį arba kitą žymenį ar jų derinį. Prekių ženklas privalo sugebėti atskirti tas prekes ir paslaugas, kurias išleidžia ir siūlo, naudojant šį prekių ženklą, nuo kitų kompanijų prekių ir paslaugų, ir jis privalo pasižymėti skiriamuoju požymiu. Prekių ženklas negali būti aprašomasis arba klaidinantis pareikštų prekių ir paslaugų atžvilgiu, negali prieštarauti visuomenės interesams, humanizmo principams ir moralės reikalavimams.Kaip prekių ženklą paprastai galima registruoti sugalvotus žodžius: Aventiq, Qinetic, Viagra;Žinomus pavadinimus taip pat galima registruoti kaip prekių ženklą, jeigu tiktai jų jau anksčiau neužregistravo kiti asmenys: Fortnum & Mason, Wayne’s Patisserie, Shakespeare shipping;Taip pat galima registruoti ir paprastus žodžius, kurie naudojami neįprastu būdu: Snail Plumbing, Air Publishing, Salt CDs.

Ko negalima registruoti kaip prekių ženklo?

Prekių ženklo registracija bus atmesta, jeigu jis bus aprašomasis prekių ir paslaugų atžvilgiu, kurioms registracija reikalaujama: 
“Odos krepšiai” - krepšiams, “Japoniškos lėkštės”- indams, ir t.t.


Taip pat Patentų įstaigos ekspertai atmes registraciją, jeigu prekių ženklas susidės iš aprašymo, kuris būdingas šioms prekėms ar paslaugoms: 
“Pats skaniausias” - šokoladui, “Obuolių” - sultims, ir t.t.


Jūsų ženklo taip pat neužregistruos, jeigu į jį įtraukti įžeidžiantys žodžiai ar atvaizdai; jis bet kokiu būdu pažeidžia įstatymą, pavyzdžiui, skatina neteisėtą veiklą; yra klaidinantis, pavyzdžiui, bando įtikinti visuomenę dėl to, kad Jūsų prekės arba paslaugos turi tokias savybes, kokiomis jos iš tikrųjų nepasižymi.Prekių ženklu draudžiama registruoti tokį žymenį, kuris klaidinamai panašus į oficialius ypač svarbius kultūrinio paveldo objekto pavadinimus.

Ar paprastą žodį galima registruoti kaip prekių ženklą?

Taip, galima, su sąlyga, kad šis žodis:


- leidžia atskirti Jūsų kompaniją nuo kitų kompanijų;

- neaprašo prekių, kurias išleidžiate, ar paslaugų, kurias teikiate;

- jo neužregistravo kokia kita kompanija ir jis nėra panašus į anksčiau įregistruotą prekių ženklą panašioms prekėms arba paslaugoms;

- nėra įžeidžiantis; neskatina neteisėtų veiksmų;

- neklaidina vartotojų.

Ar gali dvi kompanijos registruoti vienodus prekių ženklus?

Taip, gali, su sąlyga, kad ženklai bus užregistruoti skirtingoms prekėms arba paslaugoms. Pavyzdžiui:
PILOT (kanceliarijos prekės), PILOT (maisto produktai) ir PILOT (gėrimai).

Ar aš galiu naudoti prekių ženklą, kuris priklauso kitai kompanijai?

Jeigu Jūsų veiklos rūšis sutampa su tos kompanijos veiklos rūšimi, kuriai priklauso prekių ženklas, tuomet, naudojant šį prekių ženklą, jūs galite būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Atsižvelkite į tai, kad prekių ženklai dažnai yra užregistruoti ne tiktai prekėms arba paslaugoms, kurias vykdo prekių ženklo savininkas, bet dar taip pat kitoms prekėms ir paslaugoms. Todėl toks prekių ženklo naudojimas bus teisėto prekių ženklo savininko teisių pažeidimas. Vienintelis būdas įsitikinti tuo, kad jūs nepažeidžiate jokių teisių, yra registruoti savo prekių ženklą Patentų įstaigoje.

Ką daryti, jeigu patikrinus konstatuota, kad prekių ženklo registracija tikėtinai nebus galima?

Jeigu atlikus paiešką, matome, kad ženklo nepavyks įregistruoti, nesijaudinkite! Jums pavyko sutaupyti pinigų, nes jūs nepateikėte paraiškos dėl neregistruojamo ženklo.Jeigu ženklas jums vis tik patinka ir jūs jį bet kokiu atveju norite naudoti, tuomet mes galime jums rekomenduoti, kaip padidinti šio prekių ženklo registracijos šansus. Mes turime darbo patirtį, kai patentų įstaiga atsisako registruoti prekių ženklą. Netgi tokiais atvejais mūsų patentiniai patikėtiniai dažnai gauna teigiamą registracijos sprendimą, pateikę argumentus prekių ženklo registracijos naudai. Kiekviena byla nagrinėjama atskirai, mes teikiame individualias konsultacijas kiekvienu konkrečiu atveju. Dera atsižvelgti į tai, kad argumentų parengimas pateikimui patentų įstaigai yra susijęs su papildomomis išlaidomis.

Ar domeno pavadinimo registracija apsaugos mano teises į prekių ženklą?

Ne, domeno pavadinimo registracija neapsaugos Jūsų teisių į prekių ženklą. Tik prekių ženklo registracija patentų biure suteiks Jums tokią apsaugą.

Ar įmonės su tuo pačiu pavadinimu registracija apsaugos mano teises į prekių ženklą?

Ne, įmonės su tuo pačiu pavadinimu registracija neapsaugos Jūsų teisių į prekių ženklą. Tik prekių ženklo registracija patentų biure suteiks Jums tokią apsaugą.

Prekių ženklų registracija

Kaip nustatyti, ar mano prekių ženklą galima įregistruoti?

Norint pateikti prekių ženklo registracijos paraišką, rekomenduojame pirmiausia vykdyti prekių ženklo patikrinimą, siekiant suprasti, ar yra kokių kliūčių registracijai. Priešingu atveju gali atsitikti taip, kad jūs išleisite pinigus valstybės rinkliavų ir patentinio patikėtinių paslaugų apmokėjimui, bet bus atsisakyta ženklą registruoti.


Po prekių ženklo patikrinimo patentinis patikėtinis galės įvertinti, ar prekių ženklo registracija gali būti sėkminga, ir galės rekomenduoti, kaip pakeisti prekių ženklą, ar koreguoti prekių ir paslaugų sąrašą, siekiant sėkmingai įveikti galimas kliūtis, kokios galėtų kilti registruojant prekių ženklą.

Kiek truks prekių ženklo registracijos procedūra?

Prekių ženklo registracijos procedūra trunka nuo 9 iki 12 mėnesių. Išskirtinė teisė į prekių ženklą įsigalioja nuo prekių ženklo registracijos paraiškos pateikimo dienos.

Ar teigiamas patikrinimo rezultatas dėl prekių ženklo galimos registracijos garantuoja prekių ženklo registraciją?

Mes nepradėsime registracijos procedūros, jeigu manysime, kad yra galimų kliūčių šio prekių ženklo registracijai.


Deja, nei mes, ne kokia kita firma, kuri užsiima prekių ženklo registracijos paraiškų pateikimu, negali šimtu procentų garantuoti sėkmingo rezultato po to, kai paraiška pateko pas patentų įstaigos ekspertus. Nežiūrint to, mes pasitikime savo darbuotojais ir vykdomo prekių ženklo patikrinimo kokybe, kad, tuo atveju, jeigu bus atsisakyta registruoti, mes garantuojame išlaidų, kurias jūs sumokėjote už mūsų teikiamas paslaugas, vykdant užsakymą, grąžinimą.
 
Ši garantija suprantama taip, kad, tuo atveju, jeigu bus atsisakyta registruoti, jūs stengsitės užregistruoti savo ženklą, pateikdami atsakymą į patentų įstaigos atsisakymą registruoti prekių ženklą, ir, jeigu Jūsų argumentai nebus priimti, mes jums grąžinsime mūsų teikiamų paslaugų išlaidas, kurias sumokėjote, įforminant užsakymą.

Kaip įregistruoti prekių ženklą kitose šalyse?

Mes galime įregistruoti jūsų prekių ženklą bet kurioje pasaulio šalyje. Parašykite mums apie savo uždavinius ir mes jums padėsime išspręsti bet kuriuos prekių ženklų registracijos klausimus greitai, efektyviai ir pigiau, nei mūsų konkurentai.

Ar galiu įregistruoti prekių ženklą, nepradėjęs bet kokios komercinės veiklos?

Taip, jūs galite pateikti prekių ženklo registracijos paraišką bet kuriuo momentu. Tačiau, jeigu Jūsų prekių ženklas bus panašus į kokios kitos kompanijos prekių ženklą, tuomet prieš Jūsų prekių ženklo registraciją gali būti pateiktas protestas. Siekiant to išvengti, būtų išmintinga prieš paraiškos pateikimą atlikti prekių ženklo patikrinimą.

Kas atsitiks, jeigu patentų įstaigos ekspertai atsisakys registruoti mano prekių ženklą?

Jeigu ekspertai atsisakys registruoti prekių ženklą (žiūr.: Ko negalima registruoti kaip prekių ženklo?), tuomet pareiškėjui visuomet suteikiama galimybė pateikti savo argumentus prekių ženklo registracijos naudai. Jeigu ekspertai nepriims pateiktų argumentų ir priimamas nutarimas neregistruoti prekių ženklo, galima pateikti apeliaciją Apeliaciniam skyriui. Apeliacinio skyriaus nutarimus galima apskųsti teisme.


N.B.: Mes nepradėsime registracijos procedūros, jeigu manysime, kad yra galimų kliūčių šio prekių ženklo registracijai.

Ką geriau registruoti: logotipą ar žodinį prekių ženklą?

Prekių ženklas saugomas toks, koks užregistruotas. Jeigu Jūs naudojate logotipą, tai jį ir reikia užregistruoti. Visgi manoma, jog žodinio prekių ženklo registracija pasižymi platesne apsauga, negu logotipo registracija, kai saugomas visas ženklas , ne tik žodinė dalis, bet ir vaizdinė. Jei Jūs kaip prekių ženklą užregistravote logotipą, tai kita įmonė teoriškai galėtų registruoti tokią pačią žodinę dalį su kitokiu vaizdu.Kai Jūs gaunate žodinio prekių ženklo registraciją, tai šių žodžių naudojimas yra draudžiamas su bet kokia grafine išraiška. Todėl paprastai, jei įmanoma, verta registruoti ir logotipą, ir žodinį prekių ženklą

.

Jei norite užregistruoti ir logotipą ir žodinį prekių ženklą, reikia paduoti dvi atskiras paraiškas.

Registracijos keitimai ir prekių ženklo galiojimas

Ar galiu vykdyti prekių ženklo registracijos keitimą?

Jeigu pasikeitė prekių ženklo savininko pavadinimas ir jo adresas, tuomet patentų įstaigoje būtina atlikti atitinkamus prekių ženklo pakeitimus. Nuosavo prekių ženklo pakeitimai leidžiami labai ribota apimtimi: gali būti nežymiai pakeisti atskiri prekių ženklo elementai, nepakeičiant ženklo esmės.

Ar galiu nutraukti prekių ženklo registracijos procedūrą arba anuliuoti prekių ženklą?

Jūs bet kuriuo momentu galite nutraukti registracijos procedūrą arba anuliuoti galiojančią registraciją.

Ar galiu parduoti man priklausantį prekių ženklą?

Kai tik prekių ženklas yra įregistruotas Jūsų vardu, jis yra Jūsų nuosavybė ir jį galima parduoti kitam asmeniui. Po to pardavimo teisių į prekių ženklą perdavimas turi būti oficialiai registruojamas patentų įstaigoje.

Kiek galioja prekių ženklo registracija?

Prekių ženklo registracija galioja dešimtį metų, skaičiuojant nuo paraiškos pateikimo dienos. Po to prekių ženklo registraciją reikia pratęsti naujam dešimties metų periodui.

Tarptautinėje prekių ženklų registracijos sistemoj

Kokiais pranašumais pasižymi tarptautinė prekių ženklų registracijos sistema?

Tarptautinės prekių ženklų registracijos pagrindiniai pranašumai:

- 
Tampa žymiai paprastesnė prekių ženklų registracijos paraiškos pateikimo procedūra.
Norint gauti tarptautinę registraciją būtina pateikti vieną tarptautinę paraišką, kuri užpildyta viena kalba, ir sumokėti vieną tarptautinę rinkliavą.
- 
Tarptautinės rinkliavos dydis yra žymiai mažesnis, palyginus su išlaidomis už visą eilę atskirų nacionalinių registracijų gavimą, nes pareiškėjui nebūtina sumokėti honoraro patentiniams patikėtiniams ir yra mažesnė rinkliava už paraiškos pateikimą, ir t.t.
- 

Madrido sistemos rėmuose galima papildomai nurodyti šalį, kurioje tarptautinės registracijos savininkas gali pareikalauti apsaugos, naudojant vėlesnį teritorinį išplėtimą į kitas šalis. 
- Tarptautinės registracijos nagrinėjimo laikas kiekvienoje šalyje, kurią nurodė pareiškėjas, neviršija 1 metų pagal Madrido Susitarimą ir 18 mėnesių bei daugiau pagal Madrido Protokolą.
- 

Jeigu iš Valstybės įstaigos nurodytu metu negautas atsakymas, tarptautinė registracija šios valstybės teritorijoje laikoma galiojančia.

Kur būtina pateikti tarptautinę paraišką?

Tarptautinę paraišką pateikia kilmės valstybės patentų įstaigai. Įstaiga patvirtina, kad ženklas, nurodytas tarptautinėje paraiškoje, visiškai sutampa su bazine registracija arba bazine paraiška, kad tarptautinės paraiškos pareiškėjas yra tas pats asmuo, kuris yra bazinėje registracijoje arba bazinėje paraiškoje, ir taip pat, kad prekių ir paslaugų sąrašas pagal tarptautinę klasifikaciją atitinka tą prekių ir paslaugų sąrašą, kuris nurodytas bazinėje paraiškoje arba bazėje registracijoje.

Po to kilmės valstybės patentų įstaiga nusiunčia tarptautinę paraišką Tarptautiniam biurui.

Kaip veikia Madrido sistema?

Tarptautinę paraišką pateikia kilmės valstybės patentų įstaigai, po to ši patentų įstaiga jį nusiunčia Tarptautiniam biurui.


Jeigu paraiška atitinka tarptautinės paraiškos reikalavimus (ir yra sumokėta nustatyta tarptautinė rinkliava), tuomet Tarptautinis biuras registruoja ženklą Tarptautiniame registre, t.y., vykdo tarptautinę ženklo registraciją, skelbia informaciją apie tarptautinę registraciją oficialiame biuletenyje ir nusiunčia savininkui tarptautinės registracijos sertifikatą.


Be to Tarptautinis biuras informuoja kiekvieną tarptautinėje paraiškoje minėtą šalį, nusiunčiant atitinkamą tarptautinės registracijos pranešimą šių šalių atitinkamoms patentų įstaigoms.
Kiekviena atitinkama įstaiga Madrido Susitarimu ir Madrido Protokolu nustatytu laikotarpiu gali priimti nutarimą dėl atsisakymo vykdyti registraciją.


Paprastai toks laikotarpis yra vieneri metai, tačiau Madrido Protokolo rėmuose kiekviena valstybė narė turi teisę jį pratęsti iki pusantrų metų arba ilgiau, jeigu registracija atmetama dėl trečiųjų asmenų prieštaravimų.

Ką reiškia tarptautinės registracijos priklausymas nuo bazinės registracijos?

Penkerius metus tarptautinė registracija išlieka priklausoma nuo prekių ženklo, kuris pateiktas arba įregistruotas kilmės valstybės įstaigoje. Tokiu būdu, jeigu bazinė registracija nustoja egzistuoti (pavyzdžiui, kompetentingų valstybės įstaigų nutarimu), ar bazinė registracija per penkis metus atšaukiama, tuomet tarptautinės registracijos veikimas užsibaigia. Užsibaigus penkių metų periodui tarptautinė registracija tampa nepriklausoma tiek nuo bazinės registracijos, tiek nuo bazinės paraiškos.

Per kiek laiko būtina atnaujinti tarptautinę registraciją?

Tarptautinės registracijos veikimas neturi laiko apribojimų, jeigu tiktai po kiekvienų 10 metų sumokama nustatyta rinkliava už jos veikimo atnaujinimą WIPO Tarptautiniame biure.

Kaip nustato tarptautinės rinkliavos dydį?

Tarptautinės rinkliavos dydį galima nustatyti, naudojant automatinį rinkliavos apskaičiuotoją.

Ar tarptautinėje paraiškoje galima pareikalauti ankstesnės paraiškos prioriteto?

Tarptautinėje paraiškoje prioriteto galima pareikalauti per šešis mėnesius nuo bazinės paraiškos pateikimo dienos.

Ar priskirtose šalyse gali atsisakyti vykdyti ženklo apsaugą?

Kiekvienos priskirtosios šalies atitinkama įstaiga turi teisę atsisakyti vykdyti ženklo apsaugą šios valstybės teritorijoje. Atsisakymas gali būti tiek visiškas (visų pareikštų prekių ir paslaugų atžvilgiu), tiek dalinis (dalies iš pareikštų prekių ir paslaugų atžvilgiu). Apie tokį atsisakymą Įstaiga informuoja Tarptautinį biurą, kuris savo ruožtu toliau praneša apie tai kilmės Valstybės įstaigai, o taip pat asmeniui, kuris pateikė paraišką.

Kokius pakeitimus galima vykdyti tarptautiniame registre?

Tarptautiniame registre galima vykdyti tarptautinės registracijos savininko pavadinimo ir adreso pakeitimus, dėl tarptautinės registracijos savininko keitimo (kuris gali būti tiek visiškas, tiek gali liesti tiktai dalį iš priskirtųjų šalių, ar taip pat prekių ir paslaugų).Tuomet tarptautinės registracijos savininkas privalo nusiųsti Tarptautiniam biurui atitinkamą blanką ir sumokėti nustatytą rinkliavą.

Turite klausimų?

Susisiekti su mumis
arba
Patikrinti
Patikrinkite prekių ženklą
Nemokamai! 
Tikriname Lietuvos prekių ženklų bazėje. Šis patikrinimas padeda susidaryti išankstinę nuomonę apie galimybę registruoti Jūsų prekių ženklą. Patikrinimas apima prekių ženklo analizę, ar ženklas atitinka įstatymų reikalavimus ir, jei reikia, ženklo pakoregavimo rekomendacijas. Mes taip pat informuosime, kiek kainuos Jūsų ženklo registracija.